Het Europees Sociaal Fonds

Over Ons

Het Europees Sociaal Fonds

Cras Woodgroup is een familiebedrijf met 140 jaar op de teller. De in al die jaren opgebouwde ‘knowhout’ zit in al onze producten en vormt de basis van onze service. Achter die kennis zitten onze ‘woodbelievers’... onze werknemers. Zij zijn ook de sleutel tot het succes van onze toekomstvisie en strategie. Daarom vinden we het belangrijk om een duurzaam loopbaanbeleid op te zetten.

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds willen we een strategisch geïntegreerd loopbaanprogramma uitwerken waarbij we de continue groei van onze organisatie laten samenlopen met de groei van elke medewerker. De doelen die we ons daarbij stellen zijn het bieden van duidelijke job verwachtingen en feedback, het optimaliseren van de in- en doorstroom van medewerkers en het ontwikkelen en ontplooien van hun talenten.

Concreet willen we eerst en vooral via een competentiebeheersysteem alle functieprofielen scherpstellen. Dat zal ons in staat stellen om back-ups per functie te installeren en de polyvalentie te bevorderen. In dat kader plannen we ook consequent evolutiegesprekken in en volgen die constructief op, zodat de werknemers en starters duidelijke verwachtingen en gerichte feedback krijgen. Dat zorgt immers voor rust en zekerheid.

Daarnaast willen we, met de juiste technieken en methodes, de competenties en talenten van onze kandidaten en medewerkers inschatten, identificeren en beoordelen. Daarmee willen we de kwaliteit van het selectieproces garanderen en de ontwikkelingsbehoeften detecteren. Via een evolutiecyclus geven we onze medewerkers dan de kans aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Op die manier stimuleren we ook de interne mobiliteit.

Tot slot willen we een doelgericht opleidingsaanbod uitwerken om zo via kwalitatieve trainingen, vormingsactiviteiten en ontwikkelingstrajecten de Cras-medewerkers te ondersteunen in hun competentie-, talent- en vaktechnische ontwikkeling.

Naast de substantiële investering die wij hier zelf voor doen, kunnen wij rekenen op de financiële steun van het ESF (Europees Sociaal Fonds) en het VCF (Vlaams Cofinancieringsfonds). Deze financiële impuls in ons HR-beleid zal leiden tot concrete resultaten en ervoor zorgen dat elke Cras-medewerker zich gesteund voelt om duurzaam te groeien in en met de organisatie.